Algemene Leden Vergadering 17 april

Beste leden,

Donderdag 17 april willen we weer de jaarlijkse ledenvergadering (ALV) houden. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom om zijn input te geven en ideeën aan te dragen over de vereniging. Zoals elk jaar moeten zich twee bestuursleden verkiesbaar stellen en dit keer zullen dat Rene Liebe en Martin zijn.

Tevens is er de gelegenheid om je digitale plaatjes te laten zien aan de leden, aangezien de beamer ook aanwezig zal zijn. Heb je dus nog leuke plaatjes gemaakt, bij de NSS, Frisian Flag of elders neem deze dan mee.

Net als vorig jaar houden we de ALV op de locatie achter een woonhuis in Enschede. Het adres is Everhardt van der Marck straat 48. Er loopt een pad tussen nr.46 en 48, ga daar in, neem de linker poort en loop door naar achter.

Graag zien we jullie bij de ALV op 17 april.

Erik Kamphuis

Reacties zijn gesloten.