Algemene Leden Vergadering 2014

Donderdag 17 april werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering weer gehouden in Enschede.

Helaas waren er maar drie leden aanwezig, naast de bestuursleden! Het is jammer dat er niet meer leden aanwezig waren, aangezien we toch graag jullie mening willen horen over het functioneren van de vereniging.

Bestuursleden Martin en Rene Liebe die dit jaar herkiesbaar waren, zijn herkozen en zullen hun huidige functie blijven uitvoeren.

We hebben o.a. besproken dat er toch wel een aantal zaken leefden onder de leden m.b.t. de site.

O.a. de startpagina en het scrollen om de foto’s op de site beter te kunnen bekijken, zijn reeds aangepast en verdere aanpassing van de site staat is ingepland.

Verder is de samenwerking met andere spottersverenigingen besproken inzake de basisbezoeken.

Vooral de aangeboden basisbezoeken zoals die in de UK, Buchel en Skrydstrup maakt Panoravia uniek binnen de Nederlandse spottersverenigingen.

In verband met de sterk gestegen portokosten de laatste tijd, zijn we helaas genoodzaakt het lidmaatschap per 2015 iets te verhogen.

Boekje 1 ligt momenteel bij de drukker en kun je in week 18/19 in je brievenbus verwachten.

Het is gemaakt in een ander programma en door een nieuwe eindredacteur en we hopen dat jullie er tevreden over zullen zijn. Tips of verbetervoorstellen zijn altijd welkom.

 

Met vriendelijke groet,

Erik Kamphuis

voorzitter Panoravia

Reacties zijn gesloten.