Oefening Cerberus Guard – Twente area – maart 2013

Oefening Cerberus Guard

In de zomer van 2012 werd reeds bekend gemaakt dat er in het voorjaar van 2013 een grote oefening van Luchtmobiel op ons eigen Twenthe zou gaan plaatsvinden. Medio februari werd er ook gesproken over deelname van de US Army met twee Blackhawks tbv MedEvac taken. Deze werden echter kort voor de oefening startte gecanceled. Wel werd er steeds meer bekend. Er verscheen een beschikking van het Ministerie van Defensie met als onderwerp: “instelling bijzondere luchtverkeersgebieden Twente en Goor”. Hierin werden als oefengebied de volgende bijzondere luchtverkeersgebieden (BVG’s) aangewezen.

BVG Twente; een gebied begrensd langs de volgende plaatsen ongeveer (met de klok mee): Geesteren – Denekamp – Duitse grens – Losser – Enschede – Haaksbergen – Delden – Almelo.

BVG Goor bestond uit een gebied Azelo – Delden – Goor – Rijssen.

BVG Goor zou alleen gebruikt worden tussen woensdag 20 maart 09.00u tot donderdag 21 maart 21.00u. BVG Twente zou vanaf maandag 18 maart 08.00-23.00u elke dag, zeven dagen in de week tot donderdag 23.00u gebruikt worden. Er mochten geen vluchten in de BVG’s uitgevoerd worden, andere dan bij de oefening betrokken vluchten met uitzondering van KLPD, SAR/HEMS vluchten of vooraf afgestemde vluchten van op Twenthe gestationeerde civiele medegebruikers. Voor jachtvliegtuigen geldt in BVG Twente een minimum vlieghoogte van 1000 voet.

Toelichting oefening:

In de periode van maandag 18 maart tot en met vrijdag 29 maart 2013 vindt op en rond het militaire luchtvaartterrein Twenthe de oefening Cerberus Guard van 11 Luchtmobiele Brigade plaats. De oefening, waarbij een aanval op het militaire luchtvaartterrein Twenthe wordt geënsceneerd, wordt ondersteund door vliegers van het Commando Luchtstrijdkrachten en bondgenootschappelijke strijdkrachten.

Om een goede afhandeling van het luchtverkeer binnen het BVG Twente te kunnen garanderen zal voor een groot deel van de oefening plaatselijke luchtverkeersleiding worden verleend vanaf het militaire luchtvaartterrein Twenthe.

Cerberus Guard vindt grotendeels plaats buiten militaire oefenterreinen. Missies in Bosnië, Irak en Afghanistan hebben uitgewezen dat de militairen het merendeel van hun taken uitvoeren tussen de bevolking. Door ook op deze manier te oefenen benaderen we de werkelijkheid van een militaire inzet waar ook ter wereld. Cerberus is in de Griekse mythologie de veelkoppige hellehond. Militairen gaan tijdens de oefening Vehicle Checkpoints (VCP’s) inrichten. Dat zijn controleposten waarbij militairen auto’s doorzoeken op aanwezigheid van wapens of explosieven. Er wordt aan de Twentse burgers gevraagd hieraan mee te werken en uw auto te laten doorzoeken. Twee eenheden van de Luchtmobiele Brigade zullen een Combat Outpost (COP) in Losser en Oldenzaal inrichten. Een COP biedt onderdak aan ongeveer 150 militairen met verschillende voertuigen. De Militairen gaan vanuit deze vooruitgeschoven posten sociale patrouilles lopen of rijden en andere acties uitvoeren. De oefening start op maandag 18 maart op en nabij de Oranjekazerne te Schaarsbergen. Hier verzamelen de deelnemende eenheden zich en treffen de laatste voorbereidingen. Deze voorbereiding duurt tot en met dinsdag. Maandagnacht nemen verkenningseenheden hun positie in de omgeving van de vliegbasis in. Op woensdag wordt er een grote operatie via de lucht en de weg op het vliegveld Twente ingezet. In de loop van donderdag 21 maart beginnen de militairen met het inrichten van de tijdelijke basis. Vanuit deze tijdelijke basis (COP) leggen ze contact met de autoriteiten in de gemeentes Oldenzaal en Losser en brengen ze de omgeving in kaart. In de tweede week zijn er een aantal acties gepland waarbij de Luchtmobiele Brigade met helikopters wordt ingevlogen en ze als taak hebben het object in te nemen en in handen te houden. Aan het eind van de oefening is er een grootschalige actie vanuit de lucht met paradroppings te verwachten.

Ook werd er op 13 maart onderstaande schema bekend met de inzet van helikopters (start vanaf hun eigen thuisbasis) en deze keren dan aan het eind van de dag weer terug. Daarnaast zou er elke dag een Hercules in de omgeving opereren tbv paradrops, aanlevering van manschappen en materieel):

18 maart: 2x CH-47 (avond)

20 maart: 2x AH-64 en 3x CH-47 (middag/avond) en 1x AS532 (middag)

21 maart: 2x AH-64 en 2x CH-47 (ochtend/middag/avond)

25 maart: 2x AH-64 en 1x CH-47 (avond)

26 maart: 2x AH-64 (middag/avond)

27 maart: 2x AH-64 (middag)

28 maart: 2x AH-64 (avond).

Tevens werd op 13 maart het scenario bekend gemaakt. Alles speelt zich af op Colibri Island. (Een soort Ierland/Engeland/Wales/Schotland achtig iets?) Colibri is verdeeld in vier landen, Orangeland (Friesland, Groningen, Drente, Duitsland), Yellowland (Belgie), Redland (midden Overijssel, Twente, Achterhoek) en Blueland (rest NL). Belangrijke vliegvelden zijn: BAB= Bleuland AB (=Gilze), BIA= Blueland International Airport en IAR=International Airport of Redland (=Twenthe AB). IAR werd in februari veroverd door de bad guys (NFM=National Freedom Movement), al eerder had het NFM twee wapen depots leeggehaald in Midden Overijssel. Men beschikt over oa Flycatchers, 40L70, en diverse pantser AAA systemen. Die bad guys hebben nu bijna ook heel de regio Twente veroverd, en op aanwijzing van de VN mag de IRAF International Redland Assistance Force (oa luchtmobiel) de Redland governement en het Redland Army gaan helpen.Blueland ging akkoord met de opbouw van de IRAF troepenmacht op haar grondgebied, de eerste eenheden zijn vandaag ontplooit nabij en/of op Deelen (gebied Rugby). In het algemeen is de richtlijn geen schade of hinder te veroorzaken. Men heeft toestemming in sommige gebouwen (op de basis?) ook met beperkte geweldsmiddelen in te breken, dan wel toegang te verschaffen. De LDO meldde echter dat de Twentse bevolking wel degelijk door laagvliegend helikopters en vliegtuigen verrast kan worden.Speciaal voor VOLT en anderen is er een telefoonnummer voor als je over geluidsoverlast door vliegverkeer etc wilt klagen.

 

Hieronder het verhaal van de eerste dagen van een deelnemer aan de oefening zelf:

Woensdag 20 maart een spannende dag. Go or no go, to be or not to be. Verwachte sneeuwbuien, Gilze (BAB Blueland Air Base) een dik pak sneeuw, dan begin van de middag, we hebben een go! Op Deelen (Rugby) en Eindhoven (BIA =Blueland International Airport) de laatste voorbereidingen voor de air assault en TALO (Tactical Air Landing Operation). Nog voordat de eerste eenheden, muv van alle sneaky speciale units die al een tijdje op verschillende essentiële punten de vijand onder waarneming hielden of andere voorbereidingen troffen, vaste voet op het vliegveld zetten, overschreed onze unit al eerder die middag de grens met Redland. Hoewel ook onze unit TALO ingezet kan/had kunnen worden, was het onze taak de vijand tussen de grens en het vliegveld aan te pakken en freedom of movement te creëren voor logistieke en andere eenheden. Die middag, terwijl we ons tijdelijk ophouden in de bossen nabij Gorssel, horen en zien we rond de klok van 16.00u twee Chinooks en een Cougar laag overkomen richting het strijdtoneel. Helaas is er een Chinook unservicable. Via de radio komen de eerste berichten over grote weerstand op de het internationale vliegveld in Redland, nabij Enschede. De waves zien en horen we nog diverse malen die middag en avond, en tot onze opluchting zien we iedere keer weer dezelfde drie kisten. Gelukkig, de vijand heeft ze niet kunnen neerhalen.

Donderdag 21 maart:

Na de eerste vijandelijke contacten en schermutselingen west van de Schipbeek, blijkt dan de gister door de luchtlanding al gealarmeerde vijand niet zins is te wijken en zich goed voorbereid en ingegraven heeft nabij de bruggen. We krijgen twee Apaches ter versterking, om de vijand de lust tot vechten te ontnemen en desnoods uit zijn opstellingen te verdrijven. Op onze route blijkt ook een brug beschadigd en niet sterk genoeg meer om zwaardere logistiek voertuigen te kunnen dragen. Wij zelf kunnen de brug nog wel passeren en een veiligheidsscherm inrichten. De vijand had verderop een hinderlaag gelegd en we hebben de eerste gewonden aan eigen zijde. Men besluit een brug in te vliegen bij Markelo. De Chinook (D-103) wordt aan de grond gepraat en de gewonden worden snel afgevoerd. Nadat de vijand uitgeschakeld is vertrekken de beide Apaches weer terug naar Deelen (Rugby) om te refuelen en rearmen. Nadat de brug veilig is gesteld en gereed voor het verkeer, kan het eerste zwaardere voertuig erover heen. Een Fennek van een vuur support team, dat ook de Apaches en F-16s naar de doelen kan praten. Ondertussen beveiligen we de brugovergang over de Schipbeek tot we toestemming krijgen om verder ons vak binnen te trekken. Na toestemming konden we weer voorwaarts richting Markelo en Goor. Aan de oostrand van Goor kregen we weer vijandcontact, en vielen er weer gewonden aan onze zijde. Na elkaar onderling versterkt te hebben, werden ook weer twee Apaches opgeroepen. Zo bleek verderop bij de bruggen over het Twente zijkanaal dat de vijandelijke strijders een soort hoofdweerstandlijn hadden ingericht, versterkt met gepantserde en ongepantserde luchtdoelafweer systemen en een Flycatcher radar. Een kritische fase, vanwege de vijandelijke luchtdreiging was het onzeker of de opgeroepen Blackhawk medevac heli(s) onze positie wel veilig konden naderen voor een pick up. Ook de Chinooks bleken op dat moment niet beschikbaar, zodat we vergeefs op een helikopter wachtten op de pick up landing site oost van Goor. Nadat de OT-organisatie ingegrepen had in het scenario konden we verder met onze opdracht. Mijn subeenheid had de zuidelijke brug. Nadat we in positie waren bij de bruggen kwam ook de luchtcavalerie de vijand bestoken.  Bij elke brug hing een Apache ter bescherming. Na de actie werd het wat kalmer aan het kanaal, de Redskins bleven on call. Daarna konden we voorwaarts om nieuwe opstellingen en posities aan de oostzijde van het Twentezijkanaal te betrekken tussen Goor en Delden. Er stond een vijandelijke uitgeschakelde Cheetah in opstellling naast de brug (tussen Delden-Goor). Aldaar een buitgemaakte Bofors 40L70 (lucht afweer geschut) en enkele POW in zwartwitgrijze pakken worden afgevoerd…… En weer in opstelling, al weer bijna 12 uur in touw, even waakzaam, de aandacht verslapt geen moment, want er zit nog steeds een boel vijand in ons vak. Ondanks de oefening wordt het verkeer zo min mogelijk gehinderd. De brug tussen Goor en Delden ligt open voor de naderende logistieke konvooien (donderdag omstreeks 18.00L). We kunnen alweer een sprong voorwaarts maken tot aan de westrand van Delden. Desondanks zit er nog veel vijand in het vak direct zuid van ons. Over de radio horen we dat de bataljonsreserve met twee Chinooks ingevlogen gaat worden om dat stuk van het vak van vijand te gaan zuiveren, ze kunnen nu ieder moment over komen vliegen. Hier betrekken we positie met blik naar het oosten en rugdekking naar het westen. En terwijl de zon ondergaat bereiden wij ons voor op weer een koude en mogelijk tegelijkertijd ook “hete” nacht. De zon is onder maar dat betekend niet het einde van onze operaties. Juist nachtzichtapparatuur biedt ons mogelijkheden om ‘s nachts onze opdracht uit te voeren. Vervolgens op weg naar betere opstellingen voor vervolgopdrachten. Om een uur of 20.00L vliegen dan de Chinooks in met de bataljonsreserve, die de laatste verzetshaarden van de vijand zullen gaan opruimen……. Als dat gedaan is verspreiden we ons over diverse opstellingen langs de route waarover de grondkonvooien beveiligd door subeenheden van het Natres Bataljon komen oprijden. Dit duurt de hele nacht. Nog enkele malen voeren kleine vijandelijke overgebleven elementen prikacties uit tegen de konvooipakketten. Als alle ca.140 logistieke voertuigen ons gepasseerd zijn kunnen we gefaseerd loslaten. Het is 0500L in de ochtend als ik met mijn subeenheid de snelweg opdraai tussen Delden en Hengelo om via Oldenzaal en de Noordergrensweg naar onze Forward Operation Base Lamborghini te rijden. De oude schietbaan/taxibaan uit de F-86K tijd (ja zelfs nog uit de Nachtjagertijd in WWII) heeft men geopend en wordt als main gate van de FOB ingericht. We krijgen een voormalige shelter van 315sqn toegewezen waarin we een paar uurtjes slaap mogen gaan pakken, immers we zijn al weer 24 uur pauze loos in touw. Onze slaaplocatie voor de eerste nacht is shelter 529. Er staat een ijzig koude oostenwind, die de open shelter tot een soort ijskast omtovert.

Vrijdag 22 Maart:

Weer wakker komt er om 11.00u een net opgestegen C-130 na een linkerbocht plots voor de verkeerstoren over de rolbaan indraaien. We gaan alweer op pad voor onze vervolgopdrachten, zo snel mogelijk moet middels verkenningen de provincie Redland in kaart gebracht worden. We verkennen wegen en locaties in Losser, Oldenzaal en de omgeving Denekamp, waar we nog op enkele vijandelijke strijders stuiten. De bevolking is ons overwegend zeer positief gezind, kan ook haast niet aanders met aal-die Tukke’s……. leuke leu !

Vrijdagmiddag reden we tussen het winkelend publiek door in Oldenzaal, langs het kermisterrein, voor een gesprek met de burgemeester. De vijand heeft ook door dat we onze footprint gaan uitbreiden en probeert ons met prikacties te hinderen. Terug op de base wacht ons een verrassing, omdat die open shelter met er rechtop staande oostenwind, ons dan wel een veilig maar niet erg comfortabel home biedt, vonden we een betere stek. De aankomsthal van het NLM gebouw, voertuigen gingen naar het civiele platform en op de bagagebelt werden vele slaapzakken uitgerold, binnen was het lekker warm. Bedankt Twenthe voor die gastvrijheid!!! Zaterdag ochtend (23 maart) gaan we naar Losser, om te steunen bij het opbouwen van een COB basis in de steenfabriek, als de vijand tegenacties begint gaan we als ORF voorwaarts om de vijand de lust tot verdere acties te ontnemen. De plaatselijke bevolking is ook goed gezind en nuchter als men is, raakt van een beetje actie niet snel van de wijs. Er liep zelfs een klein meisje rond met een speelgoed Kalashnikov die ons wel wilde helpen, leek het. De vijand probeert het nog een paar keer, maar onze logistieke voertuigen bereiken dankzij onze beveiliging al hun bestemmingen. De stabilisatie operatie gaat gewoon door. Vrijdagmiddag waren we weer terug op de base, om 18.00 ging de Falcon Flight weer take off, s’ ochtends was ie nog over onze hoofden en shelter 529 heen gedraaid,… zou die het weer doen……. De Bull01 vertrekt voor een low departure.

—————————————-

 

De luchtmobiele oefening Cerberus Guard in Twente is voorbij. Deze grootschalige oefening met diverse land- en luchtmachteenheden vond veelal plaats tussen de burgerbevolking. “Overal waar we kwamen, werden we uiterst hartelijk door de Twentenaren ontvangen”, aldus luitenant-kolonel Cas Schreurs.

Terwijl het terugverplaatsen van mensen en materieel vandaag (29 maart) nog in volle gang is, maakt commandant 11 Infanteriebataljon Schreurs de balans op van 10 dagen intensief trainen. “Militair gezien ben ik trots. We hebben als bataljon laten zien dat we alle opties van het air manoeuvre-optreden beheersen. En maatschappelijk was het net zo geslaagd. Dat de burgemeester van Losser onze Alfa-compagnie een taart kwam brengen, drukt dit nog het beste uit.” Het oefenscenario volgde de zogenoemde comprehensive approach. Dit houdt in dat militaire operaties alleen slagen wanneer ook op diplomatiek, politiek, economisch en sociaal vlak wordt ingegrepen.

Cerberus Guard stond in het teken van het geïntegreerd optreden van grondtroepen, helikopters en transportvliegtuigen. De oefening startte met een grote aanval op vliegveld Twente, bedoeld om een belangrijk rebellenbolwerk uit te schakelen. Daarna vormde het vliegveld de ideale plek voor een basiskamp om de vijand verder te bestrijden en in contact te komen met de lokale bevolking. Cerberus Guard eindigde op 28 maart in stijl met een paradropping op voormalig hotel Zomerlust ten zuiden van Ootmarsum. Ruim 100 parachutisten werden daarbij uit een C-160 Transall transportvliegtuig geworpen om vervolgens het hotel te zuiveren van vijandelijke strijders. Op woensdagmiddag 27 maart moesten de eenheden in COP Oldenzaal en Losser een kleine opendag houden om de lokale bevolking bekend te maken met hun aanwezigheid en materieel. Vooral voor de vele kinderen een leuke ervaring tussen de militairen.

En dan de vliegbewegingen op Twenthe en omstreken:

Serials tussen haakjes zijn niet gelezen en deze komen meestal van SBS radio logs.

Maart:

18           (D-106)  CH-47D298sqn  Grizzly15 (2x)

20           Q-22/L   AH-64D301sqn  Redskin21

                Q-30       AH-64D301sqn  Redskin21

                D-665    CH-47D298sqn  Grizzly10Form.

                D-891    CH-47F298sqn  Grizzly10Form.

                S-441     AS.532U2             300sqn  Grizzly10Form.

                G-273    C-130H-30           336sqn  Bull01 (17.36u f/s)

Op de18e begon de oefening met ’s avonds twee keer een Chinook op Twenthe die de verkenners kwam brengen. Hij is die avond twee keer geland in een wieland bij het Lonnekermeer en is in tussentijd  op Deelen geweest om 20.41u voor een peutstop. Om 21.05u was de tweede dropping bij het Lonnekermeer.  Op woensdagmiddag 20 maart was de echte actie te zien. Vanaf 16.00u zou de Luchtmobiele Brigade ingevlogen worden dus was de toegangsweg van de Mac Donalds richting de spottersbult afgesloten, omdat men erg veel toeschouwers verwachtte. Twee Apaches hangen boven de basis klaar om de invasie te beschermen. Klokslag 4 uur kwamen er twee Chinooks en een grijze Cougar via “24” binnenzetten. Gelukkig zat er een nieuwe CH-47F bij, en hadden we dus nog een first visit voor Twenthe! De eerste militairen werden gedropt en de heli’s vertrokken meteen weer via Goor en Rijssen. De toeschouwers moesten de kou trotseren deze week en na een goed uur koukleumen kwam pas de twee missie. De zelfde heli’s kwamen weer binnen en de Apaches zaten al zeker een uur boven Twenthe hun rondjes te cirkelen. Net na half zes (met enige vertraging) kwam de Hercules binnen op RWY06 om een groep militairen af te zetten. Via een low pass vanuit het noorden verliet de Herc het vijandelijke terrein. Ook ’s avonds waren de Apaches nog actief bij Twenthe.

21           (Q-13, Q-26)         AH-64D301sqn  (16.00u)

                (D-101, D-662)    CH-47D298sqn (18.00, 20.15u)

                D-103    CH-47D298sqn (bij Markelo)

                (G-273)  C-130H-30           336sqn Bull01 (3x)

De Hercules was er vandaag drie keer, rond 09.45, 12.45 en 15.45uur. Apaches en Chinooks (met slungload) waren actief in de regio Haaksbergen  en een derde Chinook kwam een brug leggen bij Markelo en gewonden afvoeren. Ook in het weekend gingen de pendelvluchten van en naar Eindhoven drie maal daags door.

22           (G-273)  C-130H-30           336sqn Bull01 (11.00u)

                (G-273)  C-130H-30           336sqn Bull01 (14.30u)

              G-273    C-130H-30           336sqn Bull01 (17.50u)

23           G-273    C-130H-30           336sqn Bull01 (09.30-09.50u)

                (G-273)  C-130H-30           336sqn Bull01 (12.40u)

              G-273    C-130H-30           336sqn Bull01 (15.55-16.15u)

24           G-273    C-130H-30           336sqn Bull01 (09.45-10..u)

              (G-273)  C-130H-30           336sqn Bull01 (12.30-12.58u)

                (G-273)  C-130H-30           336sqn Bull01 (15-16u)

25           (G-273)  C-130H-30           336sqn Bull01 (09.00u)

                G-273    C-130H-30           336sqn Bull01 (11.20u)

                Q-26, +1                AH-64D301sqn  14.00u richting Geesteren

                D-101    CH-47D298sqn  landing Oldenzaal

                D-101    CH-47D298sqn  15.30u over Enschede

                (G-273)  C-130H-30           336sqn Bull01 (15.45-16.20u)

Op de 25e hebben twee Apaches en een Chinook een Air Assault bij Geesteren gehad. De Chinook kwam die middag nog even wat manschappen halen/brengen bij COP Oldenzaal en heeft daar een landing gemaakt!

26           G-273    C-130H-30           336sqn Bull01 (09.22-10.00u)

                (G-273)  C-130H-30           336sqn Bull01 (13.45u)

                Q-29       AH-64D301sqn  Redskin43

                (Q-25)/LAH-64D301sqn  Redskin44

               (G-273)  C-130H-30           336sqn Bull01 (17.40-18.22u)

De Apaches kwamen om 16.10u over Deurningen terug naar Twenthe en hebben om 16.22u een peutstop op Deelen gemaakt op weg naar huis (Gilze). SBS radio log geeft Q-25 en Q-29 als serials, gelezen werd de Q-29 en code L aan de onderzijde.

27           (G-273)  C-130H-30           336sqn Bull01 (09.25-09.50u)

                G-273    C-130H-30           336sqn Bull01 (13.50-14.25u)

                (Q-29)/LAH-64D301sqn  Redskin44

Vandaag stonden er 2 Apaches op de planning van 14-16uur om ingezet te worden ten NO van Almelo. Om 14.10u meldde de Redskin44 zich en om 15.15u zag ik hem overhead Goor richting Deelen. Code L aan de onderzijde kon ik met het blote oog lezen en volgens SBS zou dit de Q-29 zijn. Om 18.45u was hij weer actief boven Almelo.

28           S-441     AS.532U2             300sqn  Duke6

              50+74    C-160DLTG61 GAF081

              1x           AH-64D301sqn (18.15u)

              2x           AH-64D301sqn  (bij Ootmarsum)

Op de 28e zou er bij de Grolsch Veste in Enschede een oefening plaats vinden met het onschadelijk maken van enkele explosieven in het Twente stadion. Hier zouden eerst geen heli’s aan mee doen, echter ’s morgens dook er een Cougar op die in de ochtend tussen de Grolsch Veste en het veld pendelde. Tegen 11.45u werd er zelfs nog geland in een veld bij het stadion. Geheel onverwacht kwam er een Duitse Transall binnen rond een uur of 12. Deze kwam para’s droppen boven Oostmarsum en vertrok uiteindelijk om 16.38u naar Eindhoven om vandaar uit de volgende ochtend naar huis te keren. ’s Avonds werd er nog een Apache boven Oldenzaal gezien en waren er twee actief bij de bescherming van een oud hotel bij Ootmarsum. Dit was ook de eerste dag dat de pendeldienst met de KLu Hercules was opgeheven. Op Goede Vrijdag trok al het materieel weer via de weg terug naar hun kazernes.

 

Credits: Jeroen B, Sjoerd D, Erik Kamphuis, Nieuwe Dinkellander, Panoravia en Scramble MB.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.